Projekt Stenfolket

HISTORISKA KRAFTPROV

Under historiens gång så har styrka och mandomsprov varit en stor del människornas liv. Ända från urminnes tider fram till nutid har man velat testa sin styrka, mäta sig med andra och imponera med sina exceptionella färdigheter.

Men dessa test var även av stort praktiskt värde. För bonden som skulle anställa en ny dräng var det viktigt att veta att han orkade med det tunga jobbet på gården. Det var inte ovanligt att den tilltänkta drängen fick visa sin styrka genom att lyfta en en stor sten eller stock till en viss höjd eller till och med bära den en sträcka.

Mitt fokus i Projekt Stenfolket kommer att vara dessa drängastenar. Anledningen till det är att de är en liten, men viktig del i berättelsen om hur vårt land en gång var. En del som nu, i vårt automatiserade samhälle, helt har försvunnit och riskerar att falla i glömska.

Jag tar mig också friheten att berätta om andra kraftprov som jag hittar i mina undersökningar.

Projektet innefattar en bok som släpps i samband med en youtube-serie där jag reser runt och filmar dessa stenar, berättar om dem samt, om det går, hittar människor med anknytning till stenarna. Som en bonus skall jag givetvis ge mig på att klara av dessa kraftprov.

Stenarna kommer att presenteras med bild och den info som finns att tillgå samt vikt.

Det är med stor glädje jag ger mig ut på det här äventyret och har du information som kan hjälpa mig, hör gärna av dig!

Med vänliga hälsningar

Jakkin Wiss

Kontakta mig

Har du tips om en drängasten eller en person som kan veta mer? Har du kanske historier om kraftprov från förr? Kanske känner du en gammal kraftkarl eller kraftkvinna? Hör av dig! Jag vill väldigt gärna höra vad du har att berätta om!